Personlig utveckling

kr 850.00

Artikelnr: 1008

Beskrivning

Personlig utveckling

spacer

Syftet med övningarna i ”Personlig utveckling” är att på ett lekfullt sätt öppna upp för diskussioner kring personliga åsikter och synsätt inom områden     som t ex kommunikation, förändring och ledarskap. Med hjälp av provocerande frågor uppmuntrar spelet också till att koppla de diskuterade ämnena till egna erfarenheter.

spacer

Spelet består av 144 kort. På kortens framsidor står ett citat och på kortens baksidor en fråga som är kopplad till detta. Givetvis kan du välja om du vill arbeta med citaten eller enbart frågorna.

spacer

Citat har länge varit en inspirationskälla för många människor: det är konsten att med få ord säga mycket. Citat kan hjälpa dig att förstå hur du ser på olika saker och livet som sådant. På så sätt kan de hjälpa dig att upptäcka dina inre möjligheter och hjälpa dig att utnyttja dina kunskaper och färdigheter bättre. Indelning i sex temaområden: ledarskap, kommunikation, livet, förändring, personlighet och relationer. Vissa citat kan även placeras i andra kategorier. Varje temaområde omfattar 20-25 kort plus ett blankt kort på vilket valfritt citat eller fråga citat kan läggas till.

spacer

Startpaket: 1 st spel (144 kort)
Handledarmanual för 5 st olika varianter och övningar!
Deltagare 2-6 personer per spelbox
Speltid 20-100 min

spacer

Personlig utveckling:
850 kr
I lager.

spacer

Frakt och emballage tillkommer med 165 kr.