OM

Anna Lundin-Gustafsson


I am a people person and love to team up and succeed among people, team and organizations.
The last years I have worked with Agile values and methods in large organizations as Bank and Insurance. My Project Management experiences and skills together with Lean and Agile is a great combination.
My ambition is to make organizations grow and develop, continuously and successfully with good quality and frequent deliveries, and of course happy teams and business owners.
The value of create great business partners, product owners and engaged team members are truly a success factor to execute and grow.
I burn for organizations to consolidate, improve and start invest in automated testing and continuous deliveries.
Specialties: Software Development Consultant and mentoring Agile Project Management and Lean principles, SAFE and Scrum.

Susanne Sköld

I am outgoing, humble and focused and love to have fun with my clients, team or colleagues. I create positive energy in the team and good relationships with customers. I am caring and empathetic and can get others to get people to thaw and contribute constructively.
​In recent years I have worked with management and business development. It’s really fulfilling to work with a team and get them to move towards the same goal and feel important.
​I also have experience in software development, both as an employee, consultant and in-house.

Vårt uppskattade bagage…

Vi har lång erfarenhet inom branscher som Bank, Finans och Industri och där våra uppdragsgivare kan nämnas Nordea, Swedbank, UC, Folksam, ABB, Bombardier.

Vi arbetar mer än gärna i multi kulturella organisationer och har erfarenheter från både in och off shoring där människors förmåga, respekt, värderingar och inte minst förståelse för den kulturella bakgrunden som kan bli nyckeln till att frigöra kompetens och människors motivation.

Sedan 2008 arbetar vi som fristående konsulter inom Projektledning, Chefsuppdrag, Förvaltningsledning och inte minst Agil systemutveckling med focus på teamutveckling och Agil coachning …

Uppdragen har givit oss gyllene erfarenheter som vi använder och refererar till för både goda och mindre goda erfarenheter.

”Fail wall – fail fast…”

​ECCOM Arbetsglädje delar gärna med sig av de erfarenheter som kan kallas som misslyckade, men som i vår värld är de allra bästa erfarenheterna. Vi celebrerar misslyckande i andan att våga … att våga lyckas och att våga misslyckas. Självklart är våra lyckade erfarenheter minst lika uppskattade och de är vi stärkta av.

Och ska vi misslyckas så ska vi göra det snabbt, dvs vi vill inte dra ut på saker och ting, förlora investerade pengar och människokraft i aktiviteter som inte är värdefulla. I de fall värde inte längre kan mätas rekommenderar vi att göra pinan och kort och lägga ner eller förändra uppdrag och aktiviteter till saker som är värda att fortsätta.

Vi är ekonomiska och vill vara smarta i alla lägen, inte minst vad gäller både vår egen och andras tid. Vi vill att det ska vara Win-Win för alla.

Våra värderingar grundar sig i att vi: 

tror på människans förmåga 

vågar misslyckas och där våra lärdomar är våra bästa erfarenheter

vill fira framgångar  

vill fortsätta lära och ha ett ständigt lärande 

vill vara glad och nöjda