Lär Smart

kr 495.00

Artikelnr: 1005 Kategori:

Beskrivning

LärSmart hjälper dig att effektivt coacha elever till att förstå hur den egna lärprocessen fungerar. Korten slussar dig på ett naturligt och effektivt sätt, genom samtal på väg till framgångsrika studier. LärSmart hjälper också dig som lärare, mentor, coach eller ledare, att inspirera och motivera. Det är också ett utmärkt coachande hjälpmedel i pedagogiskt utvecklingsarbete kolleger emellan.

Lärare i olika genrer fungerar här som handledare/coach till samtliga moment i verktygets metodinnehåll. Pedagogiken bygger i hög grad på en ömsesidig reflektion/ insikt mellan lärare och elever. Här kan även lärare uppleva en högre dimension av kreativitet där eleverna upptäcker nya perspektiv på sina problemområden. Genom LärSmart, visar sig problem mer hanterbara och lösningar blir lustfyllda.

LärSmart lämpar sig både individuellt eller för en grupp. Du väljer mellan sju olika metoder, beroende på syfte. Metoderna är exempel på hur LärSmart kan användas. Efter fem av metoderna presenteras också en version, som istället är anpassad för coaching lärare emellan.

Gruppcoaching kan med fördel användas vid vissa metoder. Syftet kan då vara att uppmuntra till diskussion och att eleverna ska dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Du kan också använda LärSmart i en helklass och arbeta med tema om t.ex. studieteknik eller stress. Klassen arbetar då i grupper om ca 6 elever. Observera att metoder som kan framkalla starka och personliga känslor hos eleven, bör användas för individuell coaching.

LärSmart består av kort som är indelade i fem olika kategorier:
Förutsättningar: Vilka förutsättningar och vilket stöd behöver jag för att lära mig på ett så motiverande sätt som möjligt?
Inlärningssätt: Hur föredrar jag att lära mig?
Förmågor: Vilka förmågor behöver jag för att lära mig så effektivt som möjligt?
Motivation: Varför studerar jag?
Inlärningshinder: Vilka hinder finns för min inlärning?
I verktyget ingår också 60 färgbrickor, som kan användas till vissa av metoderna för att markera de valda korten.

Deltagare: 2-6 personer

Innehåll

1 st kortbox (162 st kort)
1 st handledarmanual (i pdf-format)

Pris: 495 kr ex moms
Frakt tillkommer