Lär Smart

kr 495.00

Artikelnr: 1005 Kategori:

Beskrivning

Lär Smart bygger på upplevelser och fokus på närvaro. Elever inspireras till reflektion över livets lärande kopplat till sina studier och den egna personligheten. Processen utgörs av handledning och coaching. Målsättningen är att ge eleven alla tänkbara förutsättningar som står till buds för att skapa motivation och meningsfullhet i sina studier.

spacer

Lärare i olika genrer fungerar här som handledare/coach till samtliga moment i verktygets metodinnehåll. Pedagogiken bygger i hög grad på en ömsesidig reflektion/ insikt mellan lärare och elever. Här kan även lärare uppleva en högre dimension av kreativitet där eleverna upptäcker nya perspektiv på sina problemområden. Genom LärSmart, visar sig problem mer hanterbara och lösningar blir lustfyllda.

spacer

Produkten fungerar som ett självinstruerande material genom en utförlig handledarmanual.

spacer

Lär Smart – effektiva samtal om studier. LärSmart är ett vägledande och motiverande kommunikationsverktyg.

spacer

Med hjälp av 162 samtalskort coachar du dina elever till en förbättrad studiesituation.

spacer

Korten med ord och påståenden om studier, ger dina elever insikt i de viktigaste faktorerna för lärande:

· förutsättningar
· inlärningssätt
· förmågor
· motivation
· inlärningshinder

I den utförliga och självinstruerande manualen väljer du bland 7 metoder. För varje metod, ges förslag på coachande frågor, som effektivt leder dig fram till målet för samtalet.

spacer

LärSmart innhåller samtidigt olika moment för inspiration och stöd till pedagogiskt utvecklingsarbete lärare emellan!

spacer

Handledarmanual: Innhåller 7 olika metoder.
Deltagare 2-6 personer

spacer

LärSmart, 1 st kortbox, plus handledarmanual (i pdf-format):spacer

Pris 495 kr ex momsspacer

Frakt tillkommer