Värderingar, sve-eng

kr 495.00

Kategori:

Beskrivning

Äntligen finns även vårt populära Värderingsspel med engelska ord.

Syftet med Värderingsspelet är att initiera diskussioner kring värderingar och gruppnormer. Du kommer härigenom att öka din medvetenhet kring vad du står för, men också lära dig att uppskatta andra människor mer. Spelet är också ett hjälpmedel för att nå konsensus i en grupp, ett team eller en organisation kring de värderingar och normer ni anser viktiga. Spelet kan vara en del i processen att diskutera värderingar och normer, men det bör inte direkt användas för att tvinga folk att anta en viss värdering eller norm.

Värderingsspelet består av kort innehållande värderingar och normer. En värdering är något du finner viktigt att sträva efter, något som påverkar dina handlingar.

Värderingarna består av kort indelade i tre grupper:
Generella värderingar
Värderingar som främst rör organisationer
Värderingar som främst berör individer

De normer som valts ut för det här spelet är i första hand arbetsrelaterade, men berör även teamkänslan i en grupp, en organisation eller globalt i vårt samhälle.

Deltagare: 2-10 personer
Tidsåtgång: 10-90 min

Innehåll

1 st Kortbox med både svens och engelsk text (144 kort)
1 st Handledarmanual med 4 st varianter på övningsspel

Pris: 495 kr ex moms
Frakt tillkommer